​VLÁČIK MAGURÁČIK PREMÁVA AJ V MESTE POPRAD
 
     Od 13. 6. 2016 do 30. 8. 2016 premávame aj v meste Poprad každý deň okrem stredy.
 
     Vláčik odchádza v pravidelných intervaloch z námestia Sv. Egídia (parčík nad Redutou) a pokračuje cez celé námestie okolo fontány až k Aquacity Poprad, následne sa presúva do Spišskej Soboty a odtiaľ okolo Tatranskej galérie späť na Námestie Sv. Egídia. Celý okruh trvá cca 45 minút. Počas okruhu je vysielaná audio prezentácia o pamiatkach a histórii mesta. 

Časy odchodov z Námesia Sv. Egídia: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00