okruh jazdy turistického vláčika

Okruh jazdy vláčika:
  1. Hotel MAGURA, Monkova dolina
  2. Zastávka Ždiar TATRA
  3. Potraviny ABC
  4. Penzión BAYER, predaj syrov
  5. Múzeum Ždiarsky dom, reštaurácia Ždiarsky dom
  6. Obecný úrad, hasičská stanica, Potraviny u Vlasty
  7. Penzión Ždiar, reštaurácia Goralská karčma, potraviny Ždiar
  8. Penzión Jánošík, predaj syrových oštiepkov, izba ľudových tradícií, galéria Belianske Tatry
  9. Penzión Strachan, penzión a reštaurácia Strachan
  10. Ždiar Strednica​, bufet Strednica, nádherná panoráma Belianskych Tatier, prestávka 5min
Hotel MAGURA, Monkova dolina (prestávka 20min)


Popis okruhu jazdy vláčika:
     

     Veľký okruh (70min):
Ždiarsky express vláčik MAGURÁČIK odchádza z hotela MAGURA z Monkovej doliny popri Belanskému potoku na stanovisko 2 - zastávka Ždiar TATRA, odtiaľ pokračuje hlavnou cestou do dolnej časti Ždiaru a otáča sa na stanovisku 3 - Potraviny ABC. Obecnou cestou pokračuje popri stanovisku 4 - Penzión Bayer (predaj syrov) a stanovisku 5 - Múzeum a reštaurácia Ždiarsky dom do centra obce na stanovisko 6 - Obecný úrad (Hasičská stanica, Potraviny u Vlasty). Odtiaľ pokračuje obecnou cestou do hornej časti Ždiaru popri stanovisku 7 - Penzión Ždiar, stanovisku 8 - Penzión Jánošík, stanovisku 9 - Penzión Strachan na stanovisko 10 - Ždiar Strednica (prestávka 5min). Z tohto stanovišťa sa vracia obecnou cestou a pokračuje popri Belanskému potoku na stanovisko východiskového bodu Hotel MAGURA Monkova dolina (prestávka 20min). Odtiaľ vláčik pokračuje ďalším okruhom. 
 
    Odporúčame nastupovať na stanovisku 1 pri hoteli MAGURA v Monkovej doline, pretože pri nástupe na iných stanoviskách sa môže stať, že vláčik bude plne obsadený. Taktiež pri nízkom záujme na stanovisku 1 si prevádzkovateľ vyhradzuje právo prerušiť a vynechať okruh. Dĺžka Vašej jazdy nesmie presiahnuť jeden okruh cestovnej trasy od miesta nástupu. V prípade nepriaznivého počasia vláčik nepremáva. Aktuálne informácie a zmeny v cestovnom poriadku nájdete na stránke www.magurahotel.sk/vlacik v sekcii aktuálne info.

    Jazda vláčikom pre objednané skupiny s odchodom od hotela MAGURA zo stanoviska 1 – minimálne 12 dospelých osôb alebo pri nižšom počte cena 60€. Jazda vláčikom pre objednané skupiny s odchodom mimo stanoviska 1 – minimálne 20 dospelých osôb alebo pri nižšom počte cena 100€. Prípadnú čakaciu dobu účtujeme 20€ / 60min.

   V prípade záujmu je možnosť dohody aj inej trasy podľa Vašich požiadaviek. Objednajte si vláčik len pre seba, pre spestrenie Vašej akcie alebo podujatia, resp. pre Vašu rodinu. Potešte Vaše deti a Vašich blízkych touto žiadanou atrakciou. Ponúkame možnosť umiestnenia reklamy Vašej spoločnosti na vozňoch vláčika. Výhoda mobilnej reklamy je nesporná, najmä ak je umiestnená na atraktívnom zariadení. Výrobu reklamy podľa Vami zvolenej plochy zabezpečíme za Vás. V prípade záujmu o umiestnenie reklamy nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu: monkova@magurahotel.sk, alebo na telefónnom čísle: 0908 058 605.