Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto prevádzku zrušiť alebo obmedziť v prípade nízkeho záujmu alebo nepriaznivých poveternostných podmienok.