AKTUÁLNE INFO:


Prevádzka v mesiaci september a október individuálne podľa záujmu a skupiny.
MIMORIADNA NOVEMBROVÁ JAZDA VLÁČIKOM 2. 11. 2019 (sobota): 13:30h, 15:00h s odchodom od hotela MAGURA. (v prípade priaznivého počasia)
Nástupná zastávka: Hotel MAGURA Monkova dolina

 

Aktualizované: 31. 10. 2019