Symbolický cintorín
 

     „Mŕtvym na pamiatku – živým na výstrahu“ je motto vytesané do dverí kaplnky na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou vo Vysokých Tatrách. Dopĺňa ho nápis na kameni: „Známym a neznámym obetiam Vysokých Tatier.“ Je tomu tak od roku 1940, kedy podľa slov Alojza Lutonského reálnu podobu nadobudla myšlienka Otakara Štáfla „...sústrediť deprimujúco pôsobiace tabuľky umiestnené obetiam tatranských končiarov v rôznych častiach Tatier na jedno prístupné, dôstojné miesto.“ Po rokoch príprav sa mohol Symbolický cintorín považovať za dokončený. „V nedeľu 11. augusta 1940 v rámci Tatranských slávností po slávnostných príhovoroch a vysvätení kaplnky  prezidentom Slovenskej republiky za účasti spišského biskupa sa stal Symbolický cintorín oficiálne otvorený.“
 
     V súčasnosti je na Symbolickom cintoríne inštalovaných 313 pamätných tabúľ so 450 menami, z čoho je 39 žien. Najstaršou z nich je  tabuľka   z roku 1911 a je tichou spomienkou na Jenö Wachtera, ktorý zahynul v roku 1905 pri zlaňovaní zo Žabieho koňa. Bol jednou z prvých obetí Tatier z čias začiatkov športového horolezectva. Neoddeliteľnou súčasťou Symbolického cintorína sú kríže z Detvy. Je ich tu inštalovaných 77, z toho 47 pôvodných a 30 novších. Dva veľké kríže sú osadené na vstupoch na cintorín.