Spišská kapitula
 

Spišská Kapitula je jedno z centier cirkevného školstva na Slovensku. Nachádza sa tu románska katedrála svätého Martina, ktorá je zapísaná do zoznamu UNESCO. K tejto pamiatke vedie cesta zo Spišského Podhradia. 

Viac info o Spišskej kapitule