Kežmarský hrad

     V meste KEŽMAROK sa nachádza jediný úplne zachovaný hrad na Spiši z 15. stor. – Kežmarský hrad s dreveným artikulárnym kostolom zapísaným v knihe UNESCO pamiatok. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463.Staviteľmi a prvými majiteľmi hradu boli bratia Imrich a Štefan Zápoľský. V roku 1528 ich vystriedala rodina Lasky, v roku 1571 Ján Rueber a v rokoch 1579 – 1684 ho vlastnili štyri generácie rodiny Thököly. Posledným majiteľom hradu bol Ferdinand Rueber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Kežmarok.

Viac info o Kežmarskom hrade