Kaštieľ STRÁŽKY

     Jadrom historického osídlenia Strážok bol kaštieľ, kostol sv. Anny a zvonica, ktoré dnes ako celok tvoria národnú kultúrnu pamiatku a patria medzi významné architektonické skvosty Spiša. Na rekonštruovanom objekte situovanom v anglickom parku z 19. storočia možno sledovať stavebný vývoj od neskorogotickej podoby (15. storočie) cez renesančnú prestavbu až po barokovo-klasicistické úpravy (z konca 18. storočia). Kaštieľ patril v 16. - 18. storočí rodine Horváth-Stansithovcov, ktorá v Strážkach založila latinskú humanistickú školu pre deti spišských šľachticov (1584 - 1711) a knižnicu, v tom čase patriacu k najbohatším v Uhorsku. V 19. storočí sa vlastníkmi kaštieľa stala rodina Medňanských a Czóbelovcov. Po smrti poslednej majiteľky a užívateľky kaštieľa barónky M. Czóbelovej r. 1972 sa správcom kaštieľa stala Slovenská národná galéria. SNG ponúka rôzne kultúrne programy pre verejnosť v regióne, začiatkom leta usporadúva Kaštieľne hry. V rozsiahlom areáli kaštieľa a v priľahlom anglickom parku ukončenom riekou Poprad majú návštevníci možnosť príjemnej relaxácie. Občerstviť sa môžu v reštaurácii na nádvorí (otvorená v letnej sezóne od 15.6. do 15.9.). Vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie Bratislava
Medňanského 25 
059 01 Spišská Belá 
tel.: 052/4581152 alebo 052/4581312
e-mail: strazky@sng.sk, www: http://www.sng.sk

Otvorené :
Denne okrem pondelka 10.00 – 18.00 
(posledný vstup do expozícií 17.00 hod.)
 
V zimnom období (16. september – 14. jún)
Pondelok – Utorok | zatvorené
Streda – Nedeľa | 10.00 – 17.00
 
Galéria je zatvorená
29. marec - Veľký piatok
1. november - Sviatok Všetkých svätých
24. december - Štedrý deň
25. december - 1. sviatok vianočný
26. december - 2. sviatok vianočný
1. január 2014 - Nový rok. Deň vzniku SR
 
Voľný vstup do galérie
každá prvá nedeľa v mesiaci
8. marec – MDŽ – voľný vstup pre ženy
18. Máj - Noc múzeí a galérií
30. Jún – koniec školského roka, voľný vstup pre žiakov a študentov