Folklór a tradície
 

     Podtatranský ľud sa v minulosti zaoberal predovšetkým poľnohospodárstvom a pastierstvom. S týmito činnosťami súviseli aj typické ľudové remeslá. Išlo o výrobu pracovných nástrojov, hrnčiarstvo, zámočníctvo a stolárstvo, vo veľkej miere spracovanie ľanu, ktorý zo Štrby vyvážali na pltiach aj s liečivými bylinami, olejmi z ihličnatých stromov a iným tovarom do Poľska. Bohatú tradíciu mali ovčiarske výrobky. Umeleckí remeselníci aj v súčasnosti zachovávajú tradičné remeslá ako je drevorezba, výroba valašiek, krojovaných bábik, veľkonočných vajíčok a iných predmetov.

     Územie tatranského regiónu je pomerne členité, a to nielen z geografického, ale aj z etnického hľadiska. Dodnes si tento región zachoval črty tradičnej ľudovej kultúry. Na jeho území dochádza k prekrývaniu viacerých etnických skupín. Patria k nim Gorali, spišský Nemci, Rusíni i obyvatelia pôvodných spišských okresov. Z hľadiska zachovania folklórnych tradícií sú výraznými obcami Lendak, Ždiar a Javorina, ktoré sa nachádzajú na úpätí Belianskych Tatier. Ľudová kultúra a folklór tejto oblasti majú veľa spoločného, zároveň sa výrazne odlišujú od susedných oblastí v Poľsku aj na Slovensku. Tieto rozdiely sa prejavujú v nárečí, ľudovom odeve, hudbe, tanci a speve. Kedysi bol ľudový tanec veľmi obľúbený a budoval tradíciu na neviazaných tanečných zábavách, tzv. bursách, kde sa popri mladej generácii zabávala aj staršia a najstaršia, zastúpená starými rodičmi. Týchto príležitostí kultúrneho vyžitia však bolo pomerne málo, hlavne v období od jari do jesene, kedy bolo na poliach veľa práce. Ľud žil z toho, čo si vypestoval a vychoval. 

     Tradičným odevom našich predkov bol kroj, ktorý mal rôzne podoby a spracovania podľa jednotlivých geografických oblastí. Tradíciu našich predkov, spôsob života, bývania, obliekania, hospodárenia je možné vidieť v múzeu Ždiarsky dom v Ždiari. Je rozdelené na dve časti. Obytnú a hospodársku. V obytnej je stála výstava ľudovej tvorivosti – ždiarske kroje, hračky, bábiky, domáce zvieratká a iné. Sú tam umiestnené aj pomocné náradia, hudobné nástroje, známe na severnom najmä na Spiši.

     V Tatranskom regióne sa stretnete tiež s tradičnou slovenskou kuchyňou a určite ochutnáte niektoré z miestnych špecialít ako pirohy,  pravá kapustnica, či bryndzové halušky. Tieto jedlá sú výnimočné svojou jednoduchosťou a tvoria základ slovenskej kuchyne. Ich základnými zložkami boli a sú mlieko, zemiaky, kapusta a tiež výrobky z ovčieho syra, ktoré majú najväčšiu tradíciu práve v regióne pod Tatrami vďaka nezameniteľným klimatickým podmienkam.


Goralské folklórne slávnosti sa konajú v Ždiari vždy druhý augustový víkend. Program resp. archívne fotografie nájdete na www.zdiar.sk, www.zdiar.eu