Botanická záhrada - expozícia tatranskej prírody
 

     Nachádza sa na severovýchodnom okraji Tatranskej Lomnice pri Hoteli Odborár. Rozprestiera sa na ploche 3,2 hektára. Návštevník tu môže vidieť 270 druhov tatranských rastlín osídľujúcich rôzne biotopy, niektoré si môže kúpiť v podobe sadeníc alebo semien. V Expozícii tatranskej prírody sa nachádza aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované tým, ktorí presadzovali a uskutočnili myšlienku Tatranského národného parku.

Viac info o botanickej záhrade