okruh jazdy turistického vláčika

Okruh jazdy vláčika:
  1. Hotel MAGURA, Monkova dolina
  2. Zastávka Ždiar TATRA
  3. Potraviny ABC
  4. Múzeum Ždiarsky dom, reštaurácia Ždiarsky dom
  5. Obecný úrad, hasičská stanica, Potraviny u Vlasty
  6. Penzión Ždiar, reštaurácia Goralská karčma, potraviny Ždiar
  7. Penzión Jánošík, predaj syrových oštiepkov, izba ľudových tradícií, galéria Belianske Tatry
  8. Penzión Viktória
  9. Penzión Strachan, penzión a reštaurácia Strachan
  10. Ždiar Strednica​, bufet Strednica, nádherná panoráma Belianskych Tatier, prestávka 5min
Hotel MAGURA, Monkova dolina (prestávka 20min)


Popis okruhu jazdy vláčika:
     

     Veľký okruh (70min):
Ždiarsky express vláčik MAGURÁČIK odchádza z hotela MAGURA z Monkovej doliny popri Belanskému potoku na stanovisko 2 - zastávka Ždiar TATRA, odtiaľ pokračuje hlavnou cestou do dolnej časti Ždiaru a otáča sa na stanovisku 3 - Potraviny ABC. Obecnou cestou pokračuje popri stanovisku 4 - Múzeum a reštaurácia Ždiarsky dom do centra obce na stanovisko 5 - Obecný úrad (Hasičská stanica, Potraviny u Vlasty). Odtiaľ pokračuje obecnou cestou do hornej časti Ždiaru popri stanovisku 6 - Penzión Ždiar, stanovisku 7 - Penzión Jánošík, stanovisku 8 - Penzión Viktória, stanovisku 9 - Penzión Strachan na stanovisko 10 - Ždiar Strednica (prestávka 5min). Z tohto stanovišťa sa vracia obecnou cestou a pokračuje popri Belanskému potoku na stanovisko východiskového bodu Hotel MAGURA Monkova dolina (prestávka 20min). Odtiaľ vláčik pokračuje ďalším okruhom. Nastúpiť môžte aj na znamenie mimo určených stanovísk. Informácia pre klientov nastupujúcich na stanoviskách 2-10: Počas sezóny (júl, august) a počas Veľkej Noci Vás vláčik odvezie až na miesto, kde ste nastúpili. Prvý okruh považujte za Váš nástupný a druhý za výstupný. Dĺžka Vašej jazdy však nesmie presiahnuť jeden okruh cestovnej trasy od miesta nástupu. Pri zakúpení cestovného lístka veľkého okruhu získa každá dospelá osoba zdarma magnetku vláčika MAGURÁČIKA v hodnote 2 €.

    Malý okruh (30min): Ždiarsky express vláčik MAGURÁČIK začína malý okruh na stanovisku 5 - Obecný úrad (Hasičská stanica, Potraviny u Vlasty), odtiaľ pokračuje do hornej časti Ždiaru popri stanovisku 6 - Penzión Ždiar, stanovisku 7 - Penzión Jánošík, stanovisku 8 - Penzión Viktória, stanovisku 9 - Penzión Strachan na stanovisko 10 - Ždiar Strednica (prestávka 5min). Z tohto stanovišťa sa vláčik vracia naspäť obecnou cestou a malý okruh končí na stanovisku 5 - Obecný úrad (Hasičská stanica, Potraviny u Vlasty). Počas malého okruhu je možné nastupovať a vystupovať len na stanoviskách 5-10 a to v smere tam aj späť. Najlepšie využitie malého okruhu je nastúpiť aj vystúpiť na stanovisku 5 - Obecný úrad (Hasičská stanica, Potraviny u Vlasty). Nevýhodou tohto okruhu je možná plná obsadenosť vláčika už na stanovisku 5, pretože malý okruh je súčasťou veľkého okruhu. 

V prípade záujmu je možnosť dohody aj inej trasy podľa Vašich požiadaviek. Objednajte si vláčik len pre seba, pre spestrenie Vašej akcie alebo podujatia, resp. pre Vašu rodinu. Potešte Vaše deti a Vašich blízkych touto žiadanou atrakciou. Ponúkame možnosť umiestnenia reklamy Vašej spoločnosti na vozňoch vláčika. Výhoda mobilnej reklamy je nesporná, najmä ak je umiestnená na atraktívnom zariadení. Výrobu reklamy podľa Vami zvolenej plochy zabezpečíme za Vás. V prípade záujmu o umiestnenie reklamy nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu: monkova@magurahotel.sk, alebo na telefónnom čísle: 0908 058 605.

TIP 1 pre klientov nastupujúcich na stanoviskách 2 - 10 počas sezóny: Nastúpite napr. na stanovisku 7 pri penzióne Jánošík o 15:25, vystúpite pri hoteli MAGURA o 16:10, počas prestávky si pochutnáte na kávičke s dezertom alebo sa osviežite pri zmrzline od Algidy, resp. navštívite s deťmi detské ihrisko. O 16:30 nastúpite do jazdnej súpravy a o 16:55 vystúpite pri penzióne Jánošík, resp. vystúpite na ktoromkoľvek inom mieste v tomto okruhu do stanoviska 7. To všetko za cenu jedného lístka. (do ceny cestovného lístka nepovažujte občerstvenie počas prestávky). Upozornenie: Posledný čas okruhu v dni nevyužívajte túto voľbu na nástupy - vláčik ukončí okruh na cieľovom stanovisku pri hoteli MAGURA.

 
TIP 2 pre klientov nastupujúcich na stanovisku 1 pri hoteli MAGURA počas sezóny: Využite vláčik na výlety do Ždiaru - napr. nastúpite pri hoteli o 15:00, vystúpite pri Ždiarskom múzeu o 15:15, navštívite Ždiarske múzeum (stanovisko 4), reštauráciu Ždiarsky dom (stanovisko 4), potraviny (stanovisko 5), prechádzka po Ždiari (stanovisko 5-6), nastúpite v ďalšom okruhu pri penzióne ŽDIAR o 16:52 a vrátite sa k hotelu o 17:40. To všetko za cenu jedného lístka. (do ceny cestovného lístka nepovažujte vstup do Ždiarskeho múzea) Pri tomto spôsobe prepravy je nutné kontaktovať šoféra jazdnej súpravy, ktorý Vám podá bližšie informácie a označí cestovný lístok pre ďalšie použitie v nasledujúcom okruhu jazdy. Upozornenie: Posledný čas okruhu v dni nevyužívajte túto voľbu na výstupy - vláčik ukončí okruh na cieľovom stanovisku pri hoteli MAGURA.

Jazda vláčikom pre objednané skupiny – minimálne 12 osôb alebo pri nižšom počte cena min. 60 €. Prípadnú čakaciu dobu účtujeme 20€ / 60min.