AKTUÁLNE INFO:
    Prevádzka vláčika v roku 2016 ukončená. Tešíme sa na Vás opäť v roku 2017

Aktualizované: 04. 10. 2016